Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 261 af 18/03/2015)

Uddannelsernes karakter-krav skal afskaffes for at skabe større variation af mennesker i forskellige erhverv. Istedet skal en persons optagelse på en uddannelse afgøres af en eller flere samtaler med en fagperson. Altså en sygeplejerske med arbejdserfaring skal have en optagelses-samtale med en kommende sygepleje studerende og vurdere om personen er egnet til jobbet og uddannelsen.

§ 7. Ved afgørelse om adgang til og optagelse på uddannelse er det ikke tilladt at lægge vægt på karakterer fra den adgangsgivende uddannelse. Afgørelsen finder sted ved samtaler med relevante fagpersoner med baggrund inden for uddannelsen.