Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 172 af 27/02/2018)

There should be globalized basis to history taught across all education. Divides are being caused by countries deciding on historical teachings in an effort to ”dictate” our understanding of the world we see. We are globalized, education should reflect this.

§ 1. Alle staters uddannelsesinstitutioner, der direkte eller indirekte faciliteter undervisning i historie, er forpligtet til sammen at nå til enighed om og udforme en fælles udlægning af verdenshistoriens begivenheder.

Stk. 2. De historieudlægninger, som parterne når til enighed om, skal være baseret på ny og anerkendt forskning fra hele verden, og løbende opdateres.