Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (LBK nr. 1037 af 30/08/2017)

Alle studerende som bor alene skal have en husleje på max. 2000 kr. pr. måned.

§ 7, stk. 8. Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende, der har en husleje der overstiger 2.000 kr. Tillæggets størrelse beregnes så det dækker differencen mellem de 2.000 kr og den studerendes husleje.