Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

I retten burde lovene og kun lovene spille ind. Følelser burde ikke spille ind da det er svært at bedømme og ingen andre kan vidne dine følelser.

§ 341 b. De danske domstole pålægges at se bort fra subjektive omstændigheder, herunder følelser, under deres afgørelse i en retssag.