Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr. 1062 af 7/9/2017)

Den nye klima lov der skal indføres, handler om at afgiften på el-biler skal fjernes. Der skal istedet være en afgift på biler, der kan køre under 20 km på literen. Udover det, skal alt energi, der produceres i Danmark være grøn energi altså fra vedvarende energikilder. Så vi skal investere i vind, bølge og solkraft.

§ 5 b. For eldrevne køretøjer beregnes afgiften til 0 kr.

§ 5 c. For biler der tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof beregnes afgiften af køretøjets afgiftspligtige værdi til 105 pct. af 99.600 kr. (2010-niveau) og 150 pct. af resten.