Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017)

§ 9a: Enhver har ret til at plante et træ på en hvilken som helst grund/plads. Også på Østerbrogade. Et træ pr. Person. Hvis en persons træ dør har personen ret til at plante endnu et på hvilken som helst frie plads. Hvis en persons træ bliver beskadiget skal den der skader det plante et tilsvarende træ.

§ 8 c. Enhver berettiges til at plante ét træ på et valgfrit sted i landet, herunder skelnes der ikke til privat eller offentlig grund.
Stk. 2. Ved træets død genvinder personen denne ret.
Stk. 3. Enhver som bringer skade til en andens træ skal erstatte denne skade ved at plante et nyt, tilsvarende træ.