Bekendtgørelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder (LBK nr. 1678 af 19/12/2013)

Det er super respektløs, at kvinder ikke har lige så mange rettigheder som mænd har.
F.x. i Katar må man/kvinder ikke gå med makeup og kvinder SKAL gå med tørklæde rundt om hovedet.
Det er ikke rigtigt hvis mændene bestemmer!!
: Vi er måske vokset op med at mændene bestemmer og kvinder skal gøre rent.
Men alt kan ændre sig!
Vi er i 2017, drenge går med makeup, selvom de er vokset op med at det kun var kvinder og piger der gik med makeup!
Kvinder er lige så stærke som mænd og at det er kun er mænd der bestemmer forstår jeg ik.
Hvad er forskellen på kvinder og mænd ud over kønsdelene. Jeg forstår godt hvis mænd vil beskytte deres koner/kærester, men mændene understøtter også kvinder. Vi kan godt beskytte os selv.

§ 2. Ingen må udsætte en anden person for forskelsbehandling på grund af køn.
Stk. 2. Der foreligger forskelsbehandling, når en person på grund af køn påtvinges at iføre sig en bestemt beklædning eller fratages retten til at benytte sig af kosmetiske produkter.
Stk. 3. Ingen person må på grund af deres køn behandles ringere, end en anden bliver, eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.