Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (LBK nr. 1001 af 24/08/2017)

Vi har brug for ligestilling, der ikke blot er formel, men reel. Det bør f.eks. ikke fremgå af ansøgninger, om der er tale om en kvindelig eller en mandlig ansøger. For mennesker kan ikke selv se, hvor meget kønnet betyder.

§ 1. For at fremme ligestilling og undgå direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn er enhver arbejdsgiver, i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, forpligtet til udelukkende at indkalde kandidater hvis stillingsansøgninger ikke indeholder oplysninger, der medvirker til at afsløre vedkommendes køn, herunder navn, billede og cpr-nummer.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af ethvert stillingsopslag, at ansøgninger med ikke-kønsneutrale oplysninger, jf. stk. 1, ikke vil blive behandlet.