Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr. 1001 af 24/08/2017)

Seksualitet
Lige meget hvor man er skal man have lov til at være homoseksuel eller lesbisk osv.
Verden er et fri sted og ingen bestemmer noget og i hvert fald ikke din seksualitet. Alle må have deres meninger, men det skal ikke gå ud over os/dem.

§ 2. Ingen må udsætte en anden person for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Stk. 2. Der foreligger forskelsbehandling, når en person på grund af seksuel orientering behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.