Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Vi vil gerne have at der kommer praktik tidligere på alle skoler dvs når man er mellem 12-18 år. Vores begrundelse er ar man kan få en bedre fornemmelse af hvad man vil være og hvor man skal arbejde hvis man nu går i gym/handelsskole er det de fag skolen uddanner i.

§ 9, stk. 3 Skolens leder skal med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 6.-9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner.