Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr 1510 af 14/12/2017)

Jeg ønsker at indføre en lov som: sikrer at ligestilling og generel respekt for andre mennesker bliver en del af pensum i folkeskolen, så vel som gymnasiet (og evt. som forsikrende workshops på arbejdspladser). Dette vil hjælpe unge mennekser leve et liv med respekt for andre, samt føle sig respekteret af andre.

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag (a-f)

g) Ligestilling

2) Praktiske/musiske fag (a-e)

f) Respekt for andre i praksis

3) Naturfag (a-e)