Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

En alt for stor andel af danskere, der har været igennem det danske uddannelsessystem, er ikke bevidste om DK’s kolonialiseringshistorie, op til i dag.

Det bør være lov og en obligatorisk del af folkeskolen/ungdomsuddanelserne at blive oplyst og påkrævet refleksion over dette.

§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

1)-3) (…)

4) Danmarks kolonialiseringshistorie.