Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

Et barn bør ikke gentagne gange kunne friholdes fra deltagelse i lærernes egne diagnostiske prøver. Hvis det sker, er det ensbetydende med at forældrene overtræder folkeskolens hensigt om samarbejde mellem skole og hjem.

§ 2. (…)

Stk. 2. (…)

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Herunder følger at elever skal deltage i diagnostiske prøver som anbefales af skolen.