Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

Undervisere skal løfte bundens niveau og være opmærksom på at tilgodese de personer som uden egen skyld har det svært i et system som selv påstår at det er moderne. Kræv at undervisere får mindst 1 dags kursus i normbrydernes problemer og betydning for fremskridt.

§ 28 a. For at kunne varetage undervisningen i folkeskolen skal undervisere gennemføre et kursus af mindst en dag om, hvorledes man bedst støtter elever med vanskeligheder, som et supplement til den uddannelse der kræves i §§ 28 og 29.