Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister (LBK nr 49 af 12/01/2015)

Jeg synes at skatten skal ændres til frit selvkontrol, når året er gået og alle udgifter er betalt, derefter betale resten til skat.

§ 3. Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:
Tilbageværende beløb m.v, efter alle udgifter til bolig samt underhold, som må anses som passende. Til underholdet henregnes, hvad der udkræves til husholdningen såvel som fyldestgørelse af vedkommendes særlige behov.

§ 4. Indberetning af oplysninger efter § 3 skal foretages senest den sidste hverdag i et kalenderår.