Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017)

Hvis det er solskinsvejr skal man undervises udenfor, og man må også godt bade, hvis vandet er varmt nok. Når det regner skal man kunne få varm the.

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.
Stk. 5. Ved gode vejrforhold skal undervisningen så vidt mulig tilrettelægges, så den foregår udendørs.