Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (LBK nr 748 af 20/06/2016)

Ingen WiFi i institutioner med børn under 18 år. Ingen tændte smartphones i institutioner med børn under 18 år. Ingen mobilmaster i nærheden af institutioner med børn under 18 år eller i nærheden af hospitaler. Før man om 30-40 år med 100% sikkerhed ved, om det er skadeligt for kroppen.

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

(Stk. 2-5)

Stk. 6. Dagtilbud skal indrettes, således at der ikke forefindes indendørs dækning med trådløst netværk.