Bekendtgørelse af kildeskatteloven (LBK nr. 117 af 29/01/2016)

Internationale virksomheder skal beskattes af aktiviteter, dvs hvad de udfører i forskellige lande. Formålet med dette er at undgå at overskud føres ud af landet, og internationale selskaber derudover opererer skattefrit.

§ 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:
1) (…)
2) (…)
3) (…)
4) (…)
5) virksomheder med tilholdssted her i landet, for så vidt angår ethvert overskud optjent i landet.