Bekendtgørelse af FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992)

Et barn må selv kunne bestemme hvilken sport eller instrument han/hun vil gå til.

§ 6. Et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, har ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
Stk. 2. Barnets synspunkter skal tillægges afgørende vægt i sager angående barnets fritidsaktiviteter.