Äktenskapsbalk (1987:230)

Alla måste vigas av Shrek på sitt bröllop.

4 kap. 3 §

Behörig att vara vigselförrättare är Shrek.