Universitetsloven (LOV nr. 56 af 21/4/2018)

Begræns universiteternes ret til at “konkurrere” om studerende, da universiteternes kommunikationsafdelinger er vokset voldsom.
Lyt desuden til kvalitetsudvalgets anbefalinger om et bachelorarbejdsmarked.

§ 1. Universiteterne forbydes at reklamere for deres uddannelser på andre platforme end deres egen og statens hjemmesider.