Skollag (2010:800)

Gratis frukost (mer än en frukt) ska ges till elever i behov. Av skolan betalat av staten.

Vid behov av matstöd över helgen ska det finnas alternativ för barn i behov. Inget barn ska behöva gå hungrig.

9 kap. 8 a §

Eleverna ska utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider två gånger om dagen. Morgon och lunch.

Efter ansökan kan beviljas rätt för eleven att utan kostnad även erbjudas näringsriktiga skolmåltider tre gånger om dagen på helgdagar.