Lov om offentlighed i forvaltningen (LOV nr. 606 af 12/06/2013)

Folk skal vide noget af det som myndighederne holder hemmeligt for os.

§ 7. Enhver kan, uden undtagelse, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.