Lov om miljøaftrykmærkning af produkter (Lov nr. 79 af 26/02/2018)

Man skal kunne se på alle produkter hvor meget de påvirker miljøet

§ 1. Denne lov omfatter mærkning af varer bestemt til salg inden for Danmark.

§ 2 Når en varer er bestemt til salg inden for Danmark, skal der ved mærkning angives omfanget af produktionens miljøaftryk, herunder udledning af kuldioxid mv.