Lov om kødkvoter (LOV nr. 89 af 12/2/2018)

Forslag om kødkvote f.x. i kg eller enheder.

X må indtage 2 kyllinger, 1 ged, og 3/4 ko, 3 fisk, 1 kalkun på to år.

Eller alternativt 1 kg svinekød og 1 kylling om året.

§ 1. Fødevareministeren kan fastsætte regler om det årlige tilladte forbrug af kød per person.