Lov om internationalt udviklingssamarbejde (LOV nr. 555 af 18/06/2012)

Denmark must pay reparations to the populations it has exploited in the past via colonialism.

§ 1. Tidligere koloniserede stater og folk har ret til erstatning for frarøvede naturressourcer, uretmæssig begunstigelse og andet tab samt en godtgørelse for svie og smerte fra de tidligere kolonisatorer.

Stk. 2. Erstatningens størrelse afgøres ud fra tidligere handlinger såvel som nutidige eftervirkninger af kolonialisme, herunder eftervirkninger af tidligere menneskerettighedskrænkelser gennem fortsat økonomisk og social deprivation.