Lov om forsøg med borgerløn (LOV nr. 7 af 6/2/2018)

Borgerløn nu! Gør som i Finland.

§ 1. En tilfældigt udvalgt gruppe af 2000 arbejdsløse undtages alle pligter efter lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om aktiv beskæftigelsesindsats i en periode på 2 år.

§ 2. I perioden vil gruppen modtage et beløb af 4200 kr. uden dertilhørende forpligtelse.