Lov om forbud mod sladder (LOV nr. 110 af 18/04/2018)

Det bør være ulovligt at sladre om andre. Man må ikke finde på historier om andre.

§ 1. Sladder om andre personer er ikke tilladt.

Stk. 2. Ved “sladder” forstås en indiskret videregivelse eller udveksling af nyheder, rygter og upålidelige oplysninger om andre, især vedr. deres privatliv