Lov om forbud mod pres fra forældre (Lov nr. 82 af 01/03/2018)

De fleste der skal til eksamen bliver preset af deres forældre derfor skal forældre stope med og prese eleverne.

§ 1. Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, må ikke udsætte barnet for pres i forbindelse med deres undervisnings og uddannelsesforløb.