Lov om forældres ligestilling (LOV nr. 13 af 21/4/2018)

Ligestilling bør starte med at ‘Mor’ og ‘Far’ i det øjeblikket deres barn fødes på barselsgang/fødestue ligestilles. Dvs. ‘Faderen’ også har ret til/bør blive på hospitalet på lige fod m. ‘Moder’ & ‘Barn’. Samme gælder v. Barns sygdom (sygedage, ophold/medindlæggelse på hospital, barselsorlov o.s.v.)

§ 1. Der må ikke ske forskelsbehandling af forældre i forbindelse med et barns fødsel med henvisning til forælderens køn.