Lov om folkeskolen (LOV nr. 11 af 21/4/2018)

Kortere frikvarter man skal får fri kl. 12.

§ 76. Pauserne mellem undervisningstimer må ikke have længere varighed end 10 minutter.
§ 77. Skoledagen slutter senest kl. 12:00.