Lov om familiens velfærd (LOV nr. 93 af 21/4/2018)

Familielov. Alle familier burde have mulighed for kun at sende deres børn i institution max 30 timer om ugen.

§ 1. Arbejdsgiver skal ved deres timefastsættelse tage højde for de ønsker deres medarbejdere med børn under 18 år har.
Stk. 2. Medarbejderne er berettiget til at tilrettelægge deres arbejdsgang således at de aldrig er nødsaget til at lade deres børn tilbringe mere en 30 timer i institution ugentligt.
Stk. 3. Medarbejderens udnyttelse af denne lov må ikke have skadevirkning for medarbejderens muligheder på arbejdspladsen.