Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016)

Alle uddannelser skal foregå på et gymnasium, så elever med tekniske uddannelser får mulighed for et ”ungdomsfællesskab”, hue og evt. studenterkørsel i lighed med de boglige.

§ 1. Alle ungdomsuddannelser skal placeres geografisk sådan at gymnasiale og tekniske uddannelser modtager undervisning det samme sted.