Lov om brug af plastik poser i dagligvarebutikker (LOV nr. 8 af 1/3/2018)

Forbud mod brug af plastik poster i supermarkeder. Poser i supermarkeder skal være fremstillet i naturmateriale og skal kunne genanvendes i/af naturen.

§ 1. Løssalg, uddeling eller anden viderebringelse af enkelte poser lavet af materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et eller andet stadium i dets forarbejdning til endeligt produkt kan formes under flydning i dagligvarebutikker, straffes med bøde.