Lov om borgerløn (LOV nr. 68 af 21/4/2018)

Alle skal have ret til en borgerløn som sikrer et vis eksistensgrundlag, og derudover påtage sig arbejde for at højne indtægt.

§ 1. Et fastsat beløb udbetales forpligtelsesfrit til alle danske statsborgere månedligt.