Lov om betalingsring omkring byområder (lov nr. 75 af 26/02/2018)

Reducer luftforurening og støjforurening ved at indføre betalingsring.

§ 1. Lovens formål er at give kommunalbestyrelser hjemmel til, gennem en afgift på bilkørsel, at nedbringe luftforurening og støj i byerne og at forbedre den kollektive trafik.

§ 2. En kommunalbestyrelse kan vedtage at opkræve en afgift for passage af en nærmere fastlagt betalingsring omkring centrale byområder.