Lov om beskyttelse af forskellige personer (LOV nr. 5 af 17/01/2018)

Alle har ret til at være anderledes.

§ 1. Formålet med denne lov er at fremme de betingelserne, der er nødvendige for, at personer, der tilhører mindretalsgrupper eller udskiller sig fra normen, kan vedligeholde og udvikle deres kultur og bevare de vigtigste elementer af deres identitet og særpræg.