Lov om beredskab ved forurening af havet (LOV nr. 4 af 1/3/2018)

Al vandforurening forårsaget af et land skal ryddes op af det pågældende land.

§ 1. Danmarks Kongerige skal opretholde et beredskab, som i tilfælde af forurening af havet fra anlæg, rørledninger eller platforme som Danmark er ansvarlig for, kan bekæmpe forureningen.