Lov om bekæmpelse af forskelsbehandling (LOV nr. 8 af 8/2/2018)

Alle skal hver dag rejse sig og i offentligheden kalde sig racister og kønsdiskriminerende. Kun på denne måde kan vi på tilnærmelses vis opnå ligestilling.

§ 1. Enhver person skal dagligt og i offentlighed bekendtgøre sig selv som ”racist” og ”kønsdiskriminerende”.