Lov om behandling af personoplysninger (LBK nr. 429 af 31/05/2000)

Man har tavshedspligt, når man konverserer med folk, medmindre man har givet lov til at andre kan bruge ens samtale, (også for folk, der ikke er myndige).

§ 13 a. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og sin korrespondance. Ingen har ret til at gøre indgreb i denne rettighed, ved uden samtykke at videregive private udtalelser af nogen art og form, hverken offentligt, i lukkede private forsamlinger eller til enkeltpersoner.
Stk. 2 Enhver, uanset alder, har mulighed for at give samtykke til videregivelse af egne udtalelser.