Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus (LOV nr. 298 af 17/11/1953)

Alle har ret til at få en fødselsdagsgave af dronningen (vi betaler alligevel for gildet).

§ 1. Statens ydelse til regenten bestemmes for dennes regeringstid ved lov. Ved denne fastsættes tillige, hvilke slotte og andre statsejendele der skal overlades regenten til brug.

§ 2. Som kompensation for statens ydelser til regenten, jf. § 1, har enhver ret til en årlig gave fra regenten i forbindelse med vedkommendes fødselsdag.

Stk. 2. Regenten er ansvarlig for anskaffelse og levering af gaver i medfør af § 2, stk. 1.