Lov om arbejdsfordeling (LOV nr. 15 af 21/4/2018)

Arbejde bør så vidt muligt fordeles på flest mulige hænder. Kortere arbejdsuger sikrer arbejde til flere personer.

§ 5. Arbejdsgivere skal ansætte alle kvalificerede ansøger til en stilling og derefter fordele arbejdstiden ligeligt i mellem dem.