Lov om aktiv dødshjælp (LOV nr. 86 af 03/03/2018)

Giv mig retten til selv at bestemme, hvornår jeg vil dø, ligesom i Holland.

Det er ikke privatliv, når 112 reddere altid skal give hjertemassage, ligegyldigt om patienten ønsker privatlivets fred.

§ 1. En læge kan udføre aktiv dødshjælp såfremt lægen ud fra en lægefaglig vurdering er:

1) overbevist om, at patientens anmodning var frivillig og velovervejet.

2) overbevist om, at patientens lidelser var vedvarende og ubærlige.

Stk. 2 Ud over de i stk. 1 nævnte skal lægen:

1) have informeret patienten om patientens situation og om patientens udsigter.

2) sammen med patienten være overbevist om, at der ikke var nogen anden fornuftig løsning på den situation patienten var i.

3) have konsulteret mindst én anden uafhængig læge, som har set patienten og skriftligt givet hans mening til kende om de gældende krav til omhyggelig og samvittighedsfuld handlemåde, som det fremgår af ovenstående punkter.

4) have bragt et liv til ophør eller assisteret med selvmord under udvisning af omsorg og fornøden omhu.