Lag om allmänna samlingslokaler och fritidsgårdar (2003:118)

Alla ungdomar ska ha tillgång till en ungdomsgård, som till exempel uncan utan att behöva betala så mycket pengar för det.

2 kap. 1 § Med fritidsgård avses i denna förordning en öppen verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt människors möten. En fritidsform dit man kan gå och inom vida ramar fritt välja att möta vänner, samtala eller syssla med fritidsaktiviteter, till exempel spontanidrott och olika estetiska uttrycksformer.

2 kap. 2 § Det ska på Åland finnas tillgång till fritidsgårdar kostnadsfritt för alla under 18 år.