Lag (2020:321) om basinkomst

Alla ska ha rätt till basinkomst, alla ska ha rätt att ha råd att leva, inte behöva ansöka om pengar för att ha råd att leva.

1 § Till målgruppen för med basinkomst hör de

1) som är i åldern 25—65 år, och

2) vars hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) är i        landskapet Åland,

2 § Beloppet av basinkomsten är 560 euro per kalendermånad. Om basinkomst betalas för en kortare tid än en kalendermånad är dess belopp 18,67 euro per kalenderdag.

Basinkomsten betalas den andra bankdagen i varje månad in på det konto inom Europeiska unionen som basinkomsttagaren har angett.