FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder 1948

No person should be considered illegal. Everyone should be allowed to live and work where ever she or he wants to. Every person should be a world citizen.

§ 1. Under hensyntagen til princippet om menneskeligt ligeværd, hvori menneskets naturlige værdighed og hele menneskehedens lige og umistelige rettigheder anerkendes som grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden, kan intet menneske betegnes som illegal.

Stk. 2. Efterlevelse af princippet om menneskeligt ligeværd, jf. stk. 1., forudsætter, at ingen stat opstiller barrierer for individets ret til at leve og arbejde inden for den pågældende stats territorium.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2. anerkendte rettigheder og friheder tilkommer enhver, der opholder sig på Jorden.