Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01)

Decentraliser internettet. Internettet skal være en menneskeret.

Artikel 11.
1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne ret omfatter desuden fri adgang til internettet.