Danmarks Riges Grundlov

Ingen religiøs institution eller organisation skal kunne priviligeres i forhold til andre ved at have økonomisk eller anden forbindelse til staten.

§ 4. Ingen kirke eller religion understøttes af staten.