Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Nedskæringer skal ikke være tilladt, hvis det ikke gør nogen gavn/er nødvendigt.

§ 46, stk. 3. Nedskæringer i det offentlige budget må kun tillades, hvis de kan påvises at være nødvendige eller have en gavnlig effekt.