Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Nazister borde inte få demonstrera och utrycka sin ideologi i det offentliga rummet.

§ 79 a. De rettigheder der kan afledes af §§ 77 og 79 indskrænkes således at tilhængere af nazistiske ideologier ikke tillades offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at fremsætte udtalelser eller forsamle sig med det formål at udbrede denne ideologi.